มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสุดารัตน์ หลังสันติ์

คุณสุดารัตน์ หลังสันติ์ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องที่ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

2015-07-10-887-0-IMG_4110 2015-07-10-887-1-IMG_4112 2015-07-10-887-2-IMG_4113 2015-07-10-887-3-IMG_4115


ย้อนกลับ