มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณรวิษฎา สังข์ใหม่และครอบครัว

คุณรวิษฎา สังข์ใหม่และครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ วันที่ 2 มิถุนายน 2558

2015-06-03-484-2-1_(6) 2015-06-03-484-1-1_(4) 2015-06-03-484-0-1_(2)


ย้อนกลับ