มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณพชร จารุทัสนางกูร

คุณพชร จารุทัสนางกูร สนับสนุน เลโก จำนวน 8 กล่องและของเล่นเด็ก ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ วันที่ 17 เมษายน 2558

2015-04-27-783-0-IMG_1966


ย้อนกลับ