มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ตัวแทนจากดิสนีย์ไทยแลนด์

ตัวแทนจากดิสนีย์ไทยแลนด์, น้องชาร์เลท์ วาศิตา แฮเมเนา, น้องแม็ค ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์ พร้อมกับคุณแม่ ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็ก ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ วันที่ 24 มีนาคม 2558

2015-04-27-343-0-IMG_1878 2015-04-27-343-1-IMG_1880 2015-04-27-343-2-IMG_1908


ย้อนกลับ