มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณอารยา แก้วโมราเจริญและเพื่อนๆ เลี้ยงอาหารกลางวัน

คุณอารยา แก้วโมราเจริญและเพื่อนๆ เลี้ยงอาหารกลางวัน ผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ วันที่ 17 มีนาคม 2558

2015-03-19-943-0-IMG_1602 2015-03-19-943-1-IMG_1604 2015-03-19-943-2-IMG_1605 2015-03-19-943-3-IMG_1609 2015-03-19-943-4-IMG_1612 2015-03-19-943-5-IMG_1613


ย้อนกลับ