มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

Christoffel-Blindenmission Christian Blind Mission e.V. (CBM)

องค์กร Christoffel-Blindenmission Christian Blind Mission e.V. (CBM) มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โดยมี ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง เป็นตัวแทนรับมอบ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ