มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

BNI Miracle chapter

BNI Miracle chapter มอบเงิน พร้อมสิ่งของจำเป็น และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับผู้ปกครองเด็กพิการและเจ้าหน้าที่ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ