มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณวรพงษ์ และ คุณวราภรณ์ วชิรภิญโญ

คุณวรพงษ์ และ คุณวราภรณ์ วชิรภิญโญ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและ มอบเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ใน
กิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะ

 


ย้อนกลับ