มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณสุขใจ  อัจฉิรยะศาสตร์

คุณสุขใจ  อัจฉิรยะศาสตร์ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ