มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จิตอาสาทำแปลงสวนเกษตร

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษมเอกจิตวิทยาปี 2 มาเป็นจิตอาสาทำแปลงสวนเกษตรให้
กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอขคุณมากครับ…


ย้อนกลับ