มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณเกษร เอี่ยมสำอางค์

คุณเกษร เอี่ยมสำอางค์ มอบแผ่นรองคลานให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 

fcdp1


ย้อนกลับ