มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัทบาร์ซาร์ จำกัด

ตัวแทนจากบริษัท august design consultant co. ltd และบริษัทบาร์ซาร์ จำกัด มอบเงินจำนวน 15,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการในการฟื้นฟูเด็กสมองพิการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559

img_07

 


ย้อนกลับ