มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

คุณเหมื่ยวและเพื่อนๆ

คุณเหมื่ยวและเพื่อนๆเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ขอบคุณมากครับ

IMG_4409 IMG_4430 IMG_4434 IMG_4436 IMG_4444


ย้อนกลับ