มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท เจนกิจแพทย์ภัณฑ์ จํากัด

บริษัท เจนกิจแพทย์ภัณฑ์ จํากัด เลี้ยงอาหารกลางวัน ผู้ปกครองและน้องๆ
ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559

IMG_4521 IMG_4524 IMG_4526 IMG_4529 IMG_4531


ย้อนกลับ