มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โรงแรม Somerset lake point Bangkok

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 พนักงาน โรงแรม Somerset lake point Bangkok เลี้ยงอาหารกลางวันในวันคล้ายวันเกิดของพนักงาน ให้กับผู้ปกครองและน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะย้อนกลับ