มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โรงเรียน มาเรียลัย

โรงเรียนมาเรียลัย บริจาคสิ่งของและเงินสดจำนวน 6,000 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมการฟื้นฟูของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ