มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 72 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิต่อไป ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ