มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก

นักเรียน คณะครู และผู้ปกครองจากโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ได้มาจัดกิจกรรมเล่านิทาน มอบตุ๊กตา Handmade จากฝีมือของนักเรียนและมอบให้กับเด็กๆ ในมูลนิธิฯ …พร้อมทั้งร่วมบริจาคสิ่งของ และเงินทุนสนับสนุน จำนวน 17,150 บาท…..วันที่ 3 พ.ค.59……
IMG_4548 IMG_4555 IMG_4566 IMG_4570 IMG_4579 IMG_4583 IMG_4590 IMG_4597


ย้อนกลับ