มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โรงเรียนวรรณสว่างจิต

IMG_7877เมื่อวันที่ วันที่ 8 สิงหาคม 2559 นักเรียนจาก โรงเรียนวรรณสว่างจิต จำนวน 50 คน ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน และทำกิจกรรมเล่นนิทาน ให้กับผู้ปกครองและน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ


ย้อนกลับ