มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โรงพยาบาลสมิติเวช จัดกิจกรรม Happy Mind Happy Birth Month

เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์รวมทั้งผู้บริหาร โรงพยาบาล จัดกิจกรรม Happy Mind , Happy Birth Month ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มอบอุปกรณ์ของเล่น, ของใช้จำเป็น , เงินสนับสนุนมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และ เครื่อง อุปโภคบริโภคให้กับมูลนิธิฯใช้ในการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ และจัดกิจกรรม ให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง การล้างมือที่ถูกต้อง,การปฐมพยาบาลเบื้องต้น,การดูแลฟันเด็กพิการ,การแนะนำการดูแลอารมณ์แก่ผู้ปกครอง รวมทั้งมีกิจกรรมนันทนาการมอบรางวัลแก่เด็กๆและผู้ปกครอง ทางครอบครัวเด็กพิการและมูลนิธิเพื่อเด็กพิการขอขอบคุณในน้ำใจไมตรีของผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน


ย้อนกลับ