มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โครงการ“วิ่งให้ทัน EP2”

โครงการ“วิ่งให้ทัน EP2” รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมวิ่งเพื่อสร้างคุณค่าแก่คนพิการ โดย บริษัท บางกอก เชน ฮอลปิทอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ โรงพยาบาลในเครือ โรงพยาบาล เวิลด์เมดิคอล, โรงพยาบาล เกษมราษฏร์ และ โรงพยาบาลการุณเวช เพื่อจัดหารายได้เข้ากองทุนนำไปมอบให้แก่ 3 มูลนิธิฯ 1 สมาคม 1 วัด จัดสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย (พระประธาน) วัดถ้ำกลองเพล หนองบัวลำภู,มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี,มูลนิธิคนพิการไทย,มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ,สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลและเมื่อวันที่ 27 กันยายน  2562 ผู้บริหารโรงพยาบาล เวิลด์เมดิคอล มอบเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการจำนวน  50,000 บาท ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ