มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย)

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) มอบสิ่งของพร้อมเงินสนับสนุนกิจกรรรมมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ