มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลอีสวิล

ตัวแทนจาก เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลอีสวิล มอบสิ่งของ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับครอบครัวเด็กพิการที่อยู่ในความดูแล ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ