มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ออกบูธงานจังหวะแผ่นดิน#11

เมื่อวันที่ 15-18 มิถุนายน 2560 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ออกบูธงานจังหวะแผ่นดิน#11  ณ ลาน Central World เซ็นทรัลเวิร์ด ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมในบูธมูลนิธิเพื่อเด็กพิการย้อนกลับ