มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สำหนักพิมพ์ พูนิก้า

สำหนักพิมพ์ พูนิก้า มอบเงินจำนวน 30,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเพื่อเด็กพิการในการฟื้นฟูเด็กสมองพิการ
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559

img_0763 img_0762


ย้อนกลับ