มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สำนักงานเทศบาลเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานเทศบาลเมืองจังหวัดสมุทรปราการ มอบเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ