มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สลิมมิ่งพลัส สาขาปิ่นเกล้า

พนักงาน สลิมมิ่งพลัส สาขาปิ่นเกล้า สนับสนุนสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการและมอบเงินในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ จำนวน 14,005 บาท วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ทางมูลนิธิฯขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

IMG_2323 IMG_2330 IMG_2333


ย้อนกลับ