มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบัน บัณฑิต พัฒนบริการศาสตร์

สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบัน บัณฑิต พัฒนบริการศาสตร์ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ