มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เดินหน้าส่งความสุข สร้างแรงบันดาลใจ ผ่านกิจกรรม จิตอาสาพลังแผ่นดิน จากมือพี่ๆ จิตอาสาถึงมือน้อง มอบ “แชมพูสมุนไพร-เข็มขัดช่วยจับ” แก่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และเลี้ยงอาการกลางวันผู้ปกครองและน้องๆ ด้วย
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560ย้อนกลับ