มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ศิษย์เก่า หอวัง รุ่นที่ 11

ศิษย์เก่า หอวัง รุ่นที่ 11 เลี้ยงอาหารกลางวัน ผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิฯ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

IMG_4624 IMG_4625 IMG_4630 IMG_4631 IMG_4633 IMG_4640 IMG_4647


ย้อนกลับ