มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ตัวแทนนักเรียนจาก วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย มอบสิ่งของและเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ