มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

วรัชญา   ปฐมบุรี และเพื่อนๆ

วรัชญา   ปฐมบุรี และเพื่อนๆ มอบสิ่งของและเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ