มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ละครเวทีเล่นใหญ่

I4-1เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ร่วมชม “ละครเวทีเล่นใหญ่ The Killing Game เกมนี้ฉันต้องรอด” ณ ห้อง Auditorium ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ


ย้อนกลับ