มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ร้านอาหารอีสานแพลงบก

ร้านอาหารอีสานแพลงบก มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ  


ย้อนกลับ