มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

รับเงินงาน ”ให้”

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โดย คุณสุริยา  สมสีลา เป็นตัวแทนรับเงินงาน ”ให้”จากนายอาศิส  พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี” ณ ห้องประชุม สำนักจุฬาราชมนตรี ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า จำนวน 55,555  บาท


ย้อนกลับ