มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาฯ

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
มอบเงิน 20,000 บ้าน ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โดยมี ดร.สุชญา  เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบ ขอบคุณมากค่ะ  เมื่อวันที่  9 ธันวาคม 65 ที่ผ่านมา


ย้อนกลับ