มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิกสิกรไทย

มูลนิธิกสิกรไทย สนับสนุนข้าวสาร ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิต่อไป เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

DSC_002


ย้อนกลับ