มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มอบของเล่นพัฒนาการเด็ก

คุณวิรี ยมจินดา และคุณสิฎ์ระสา อัครจิรันทนิน   มอบของเล่นพัฒนาการเด็ก ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม
มูลนิธิ ฯวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ขอบคุณมากครับ

IMG_5145 IMG_5153 IMG_5155 IMG_5156 IMG_5157 IMG_5162


ย้อนกลับ