มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทำโครงการปันน้ำใจให้น้อง MUSHMR 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทำโครงการปันน้ำใจให้น้อง MUSHMR  มอบสิ่งของจำเป็น และเลี้ยงอาหารกลางวัน ใหักับครอบครัวเด็กพิการที่มาทำกิจกรรมที่มูลนิธเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ