มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 พี่ๆนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มอบสื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ