มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พี่เอ และเพื่อน ๆ

พี่เอ และเพื่อน ๆ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มาทำกิจกรรมที่มูลนิเพื่อเด็กพิการ เมื่อ 31 มกราคม 2560


ย้อนกลับ