มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล

พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล และคณะนายตำรวจ ข้าราชการทุกท่าน..ที่มาร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคสิ่งของให้กับผู้ปกครองและน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 59

160658 160659 160664_0


ย้อนกลับ