มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พระวัชรศิลป์ ราชรักษ์

พระวัชรศิลป์ ราชรักษ์ มอบสิ่งของ และเงิน ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครองและน้องๆในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ