มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

พนักงาน True

พนักงาน True มอบ สิ่งของและเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ