มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ปอ อรรณพ (AF7)

ปอ อรรณพ (por AF7) และแฟนคลับ เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครองและน้องๆ มอบสิ่งของและเงินสนับสนุนกิจกรรม มูลนิธิฯเป็นจำนวน 24,400 บาท เมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2558
IMG_0232 IMG_0269 IMG_0295  IMG_0328 IMG_0367 IMG_0388


ย้อนกลับ