มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประธานมูลนิธิสุทธิ ณ นคร เพื่อสงเคราะห์เด็กพิการ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ประธานมูลนิธิสุทธิ ณ นคร เพื่อสงเคราะห์เด็กพิการและเด็กยากจน บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้กับมูลนิธิฯ เพื่อใช้ในการทำกิจกรรม ขอบคุณมากครับ

IMG_5257


ย้อนกลับ