มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริหารบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โดยผู้อำนวยการมูลนิธิฯ (คุณสุชญา เฑียรแสงทอง) รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จากผู้บริหารบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็ม ร่วมกับแบรนด์ Swarovski จากการจัดกิจกรรม Swarovski Christmas Merry Go Round เมื่อปลายปี 2561 ที่ผ่านมาย้อนกลับ