มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท 1577 โฮมชอปปิ้ง จำกัด

บริษัท 1577 โฮมชอปปิ้ง จำกัดและกลุ่ม Help the helpers มอบตุ๊กตา จำนวน 50 ตัวให้กับน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558
IMG_0480


ย้อนกลับ