มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท ไฮดร้า บี แอนด์ พี จำกัด

ตัวแทนจาก บริษัท ไฮดร้า บี แอนด์ พี จำกัด เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครอง และน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ