มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด มอบรายได้จากการจัดพิมพ์ ส.ค.ส. ราย มูลนิธิเพื่อเด็ก โดยมีผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและแบ่งปันเพื่อเด็กพิการเป็นผู้รับมอบ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ